صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۰.۲۴ ۱.۵۶ ۱۳۶.۷۷ ۲۸,۵۵۶.۰۲
۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (۰.۰۲) ۰.۲۹ (۷.۰۱) ۱۸۹.۱۱
۳ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۰.۱ ۰.۲۸ ۴۵.۳ ۱۷۶.۱۵
۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ (۰.۰۴) ۱.۲۵ (۱۲.۹۷) ۹,۲۴۷.۵۱
۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ (۰.۰۳) (۰.۲۱) (۱۰.۴۳) (۵۴.۱۵)
۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ (۰.۰۲) (۰.۰۱) (۸.۵۵) (۲.۳۳)
۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ (۰.۰۳) ۰.۷۹ (۱۱.۱۷) ۱,۶۴۶.۳۱
۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ (۰.۰۳) (۰.۳۳) (۹.۵۴) (۶۹.۶)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ (۰.۰۳) (۰.۶) (۹.۸۹) (۸۸.۸۱)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۰.۰۲ (۰.۷۶) ۸.۱۲ (۹۳.۸۲)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۳ ۲۶.۶۲ ۱۹۷.۳۵
۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ (۰.۰۵) ۰.۷۵ (۱۶.۶) ۱,۴۰۴.۱۶
۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۶.۸۳ ۰ ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰