صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین دانلود