صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مربوط به دوره سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مربوط به دوره سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ گزارش عملکرد ۱۰۵ روز منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ گزارش افشا پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورت مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذز ۱۳۹۹ به همراه یادداشت های توضیحی دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود