صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1400/03/03 ساعت 15:00 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
2 اسامی حاضرین در مجمع 3 خرداد 1400 صندوق اختصاصی بازارگردانی امین ساعت 16:00 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
3 مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ 1400/03/03 ساعت 16:00 برگزار گردید. ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
4 اسامی حاضرین در مجمع 3 خرداد 1400 صندوق اختصاصی بازارگردانی امین ساعت 15:00 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
5 مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ 1400/03/03 ساعت 15 برگزار گردید. ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
6 دعوت به مجمع مورخ 3 خرداد 1400 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امین-ساعت 16 ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
7 دعوت به مجمع مورخ 3 خرداد 1400 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امین-ساعت 15 ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
8 اسامی حاضرین در مجمع 11 فروردین 1400 صندوق امین اختصاصی بازارگردانی امین ساعت 9 ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
9 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ 11 فروردین 1400 ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
10 اسامی حاضرین در مجمع 30 دی 1399صندوق امین اختصاصی بازارگردانی امین ساعت 10 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
123
سایز صفحه