صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ مجید جعفری جهانگیر ۱۰
۲ شرکت تامین سرمایه امین ۹۹,۹۹۰
تعداد کل ۱۰۰,۰۰۰