صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۲۳۲ ۳.۱۳ % -۱۵۷ ۰ % ۳,۲۲۵,۰۰۲ ۹۶.۸۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۳۶۷ ۳.۱۱ % -۱۵۵ ۰ % ۳,۲۱۷,۸۸۳ ۹۶.۸۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۲۹۸ ۳.۱۴ % -۱۵۳ ۰ % ۳,۲۱۸,۳۵۶ ۹۶.۸۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۹۲۳ ۳.۲۲ % -۱۵۱ ۰ % ۳,۲۱۴,۷۹۶ ۹۶.۷۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۹۲۳ ۳.۲۲ % -۱۴۹ ۰ % ۳,۲۱۴,۹۳۷ ۹۶.۷۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۹۲۳ ۳.۲۲ % -۱۴۷ ۰ % ۳,۲۱۴,۹۳۷ ۹۶.۷۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۹۲۳ ۳.۲۲ % -۱۴۵ ۰ % ۳,۲۱۴,۹۳۷ ۹۶.۷۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۸۷۰ ۳.۲۵ % -۱۴۳ ۰ % ۳,۲۱۳,۱۲۳ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۹۳۱ ۳.۲۸ % -۱۵۲ ۰ % ۳,۲۱۳,۷۴۷ ۹۶.۷۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۲۶۶ ۳.۲۹ % -۱۵۰ ۰ % ۳,۲۱۳,۶۸۷ ۹۶.۷۲ % ۰ ۰ %