صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۶۶,۵۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۸۳۳,۴۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۹۰,۰۴۲,۲۲۴,۳۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۴۵,۵۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۴۴,۲۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴۴,۲۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۹۴۵,۵۵۰ ۹۴۴,۲۵۸ ۹۴۴,۲۵۸ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۲,۹۹۰,۰۴۲,۲۲۴,۳۹۶
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۹۴۹,۳۰۸ ۹۴۸,۰۱۵ ۹۴۸,۰۱۵ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۳,۰۰۱,۹۳۹,۷۰۴,۱۳۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۹۴۹,۳۱۵ ۹۴۸,۰۲۶ ۹۴۸,۰۲۶ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۳,۰۰۱,۹۷۴,۷۱۲,۸۴۲
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۹۴۸,۵۶۱ ۹۴۷,۲۷۹ ۹۴۷,۲۷۹ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۲,۹۹۹,۶۰۸,۰۱۹,۹۹۴
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۹۶۰,۹۰۳ ۹۵۹,۶۰۷ ۹۵۹,۶۰۷ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۳,۰۳۸,۶۴۴,۰۲۴,۷۲۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۹۶۰,۹۳۹ ۹۵۹,۶۴۳ ۹۵۹,۶۴۳ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۳,۰۳۸,۷۵۸,۲۲۷,۹۸۳
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۹۶۰,۹۷۵ ۹۵۹,۶۷۹ ۹۵۹,۶۷۹ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۳,۰۳۸,۸۷۲,۴۸۴,۸۴۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۹۶۱,۰۵۸ ۹۵۹,۷۶۷ ۹۵۹,۷۶۷ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۳,۰۳۹,۱۵۰,۸۵۹,۶۸۲
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۹۶۱,۰۹۴ ۹۵۹,۸۰۳ ۹۵۹,۸۰۳ ۰ ۱۵,۸۲۲ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۰ ۰ ۳,۱۶۶,۵۵۲ ۳,۰۳۹,۲۶۴,۶۸۸,۵۴۶
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۹۵۵,۰۲۷ ۹۵۳,۷۴۳ ۹۵۳,۷۴۳ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۳,۰۰۴,۹۸۵,۹۸۶,۷۸۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۹۶۹,۰۱۷ ۹۶۷,۷۱۶ ۹۶۷,۷۱۶ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۳,۰۴۹,۰۱۲,۸۵۰,۵۷۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۹۷۰,۳۷۴ ۹۶۹,۰۷۷ ۹۶۹,۰۷۷ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۳,۰۵۳,۲۹۸,۸۲۲,۹۳۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۹۷۰,۴۱۰ ۹۶۹,۱۱۳ ۹۶۹,۱۱۳ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۳,۰۵۳,۴۱۲,۸۰۷,۳۱۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۹۷۰,۴۴۷ ۹۶۹,۱۴۹ ۹۶۹,۱۴۹ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۳,۰۵۳,۵۲۶,۸۴۴,۵۶۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۹۵۶,۷۸۱ ۹۵۵,۵۰۹ ۹۵۵,۵۰۹ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۳,۰۱۰,۵۴۹,۷۴۱,۶۱۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۹۵۴,۴۰۴ ۹۵۳,۱۸۶ ۹۵۳,۱۸۶ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۳,۰۰۳,۲۳۲,۸۵۶,۰۶۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۹۴۰,۹۵۷ ۹۳۹,۷۶۵ ۹۳۹,۷۶۵ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۲,۹۶۰,۹۴۵,۹۹۰,۳۹۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۹۵۲,۵۶۸ ۹۵۱,۳۶۴ ۹۵۱,۳۶۴ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۲,۹۹۷,۴۹۰,۸۷۶,۰۰۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۹۶۲,۹۱۰ ۹۶۱,۶۹۵ ۹۶۱,۶۹۵ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۳,۰۳۰,۰۴۱,۰۶۸,۵۶۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۹۶۲,۹۴۳ ۹۶۱,۷۲۸ ۹۶۱,۷۲۸ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۰ ۰ ۳,۱۵۰,۷۳۰ ۳,۰۳۰,۱۴۵,۸۹۶,۳۰۷
  مشاهده همه