صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
حساب‌های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد.

این حساب‌ها به تشخیص مدیر و با توافق متولی، افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد.

سرمایه‌گذار برای ارایه‌ی درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجه مورد نظر را به یکی از حساب‌های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده‌ی مدیر در شعبه ارایه دهد.

بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک تجارت میدان ونک ۲۰۸۰ قرض الحسنه 268782893
بانک دی میدان ونک ۰۱۱۴ سپرده کوتاه مدت IR130660000000205621247001 0205621247001
بانک ملت مهستان ۶۷۸۲۷ سپرده کوتاه مدت IR370120020000009468725310 9468725310
بانک ملت مهستان ۶۷۸۲۷ سپرده کوتاه مدت IR450120020000009482079835 9482079835
بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱ سپرده کوتاه مدت IR690780100110810707074769 100110810707074769
بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱ سپرده کوتاه مدت IR420780100110810707074770 100110810707074770